Bantuan Kewangan Pendidikan (PPK) Sebanyak RM300 Setiap Bulan Kepada Yang Layak

Bantuan Kewangan Pendidikan (PPK) Sebanyak RM300 Setiap Bulan Kepada Yang Layak.

Bertemakan ‘Reformasi Ekonomi, Memperkasa Rakyat’, Belanjawan 2024 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan, YAB Dato’ Seri Anwar Ibrahim petang tadi menyaksikan peruntukan Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) meningkat sebanyak 6.8% kepada RM16. 3 bilion berbanding tahun lalu.

Bantuan Kewangan Pelajar Orang Kurang Upaya (OKU) Di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) .Oleh itu, ianya harus dibezakan dengan kemudahan-kemudahan lain yang turut diterima oleh pelajar bukan OKU.
Ini bermakna sekiranya seseorang pelajar OKU itu menerima biasiswa atau kemudahan lain yang juga turut dinikmati oleh pelajar bukan OKU, maka pelajar OKU tersebut adalah layak menerima elaun ini.

Elaun khas ini tidak mengambil kira taraf pendapatan sebagai syarat kelayakan.

Skop pembiayaan OKU adalah tertumpu kepada institusi yang terletak dibawah pengurusan dan kawalan Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) iaitu semua IPTA, IPTS, Politeknik dan Kolej Komuniti sahaja;

Skop peringkat pengajian pula adalah tertakluk kepada tafsiran pengajian tinggi (tertiary) iaitu peringkat diploma dan ke atas sahaja. Walau bagaimanapun, kursus peringkat sijil jangka panjang di politeknik dan kolej komuniti yang di bawah tanggungjawab KPT boleh dipertimbangkan untuk bantuan kewangan OKU ini;

Pelajar OKU yang menuntut di institusi-institusi latihan bukan bertaraf IPT yang dikawal oleh kementerian-kementerian lain dan institusi-institusi pengajian tinggi luar negara adalah di luar skop pembiayaan.

Tempoh tajaan ini adalah tertakluk kepada surat tawaran asal institusi pengajian dan tidak melebihi tempoh maksimum penajaan seperti berikut :

i. Pelajar warganegara Malaysia;

ii. Pelajar berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dan telah mempunyai kad OKU;

iii. Kursus yang diikuti hendaklah diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) atau Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

iv. Pelajar OKU yang menerima pinjaman pelajaran atau pembiayaan sendiri adalah layak menerima elemen wangsaku dan yuran pengajian. Penerima biasiswa pula layak mendapat wang saku sahaja;

v. Pelajar hendaklah sedang melanjutkan pengajian di mana-mana universiti awam atau IPTS (bawah seliaan KPT) atau Kolej Komuniti dan Politeknik;

vi. Pelajar yang mengikuti kursus separuh masa atau pengajian jarak jauh layak menerima bantuan kewangan ini;dan

vii. Pelajar OKU hendaklah bukan dalam tempoh cuti belajar bergaji (penuh/sebahagian).

viii.Bagi pelajar yang ingin memohon perlanjutan tempoh pengajian adalah tidak layak mendapat bantuan dalam proses perlanjutan tersebut. Hal ini kerana tempoh tajaan Bantuan kewangan ini adalah mengikut tempoh surat tawaran asal. Pelajar yang ingin menukar tempat pengajian dalam tempoh pembiayaan BKOKU, hendaklah maklum kepada pihak kementerian secara bertulis dan juga kepada pihak institusi pengajian sebelum dari tempoh lapor diri di tempat pengajian baru

Bantuan meliputi wang saku dan yuran pengajian yang kedua-duanya tidak melebihi RM5,000/setahun atau RM20,000 sepanjang tempoh pengajian pada satu peringkat pengajian (jika pinjaman pelajaran atau pembiayaan sendiri sahaja). Penerima biasiswa pula hanya layak wang saku sahaja.

Kadar bantuan adalah wang saku RM300/bulan dan bakinya adalah bantuan yuran tertakluk kepada RM5000 setahun bagi kedua-dua elemen. Sekiranya jumlah wang saku dan yuran pengajian tidak mencapai RM5000 setahun, lebihan tersebut tidak akan dibayar kepada pelajar dan tidak akan dibawa ke hadapan.

Penetapan kadar bayaran adalah berdasarkan kepada tahun kalendar. Ini bermakna tempoh yang layak adalah bermula dari tuntutan pertama dibuat dalam tahun semasa.

Walau bagaimanapun, pelajar boleh memilih samada untuk bantuan bagi kedua-dua elemen bayaran atau yuran pengajian sahaja dalam tahun tersebut.

Bayaran akan dibuat berdasarkan tarikh tuntutan semasa dan tidak akan dikebelakangkan. Tuntutan untuk semester yang telah berlalu adalah tidak dibenarkan.

Bantuan tidak melebihi RM5,000 setahun atau RM20,000 sepanjang tempoh pengajian pada satu peringkat pengajian tertakluk kepada RM5,000 setahun. Penerima biasiswa termasuk yuran pengajian tidak layak menerima bantuan ini.

Bayaran yuran pengajian akan dibuat terus kepada IPT berkenaan pada setiap semester tertakluk kepada invois lengkap yang diterima; dan

Bayaran akan dibuat berdasarkan tarikh tuntutan semasa dan tidak akan dikebelakangkan. Tuntutan untuk semester yang telah berlalu adalah tidak dibenarkan.

i. Skop pembiayaan PPK adalah tertumpu kepada Kolej Komuniti dan Politeknik terpilih sahaja dari Sijil Kemahiran Khas.

ii. Kadar Bayaran PPK adalah sebanyak :

RM 3660/Semester 1 sahaja.

RM 3360/Semester 2 hingga 4.

KATEGORI YURAN YANG LAYAK DAN TIDAK LAYAK DITUNTUT

Nota : Bagi tuntutan lain yang tidak tersenarai dalam senarai yuran yang LAYAK atau TIDAK LAYAK seperti di atas adalah tidak layak dituntut.

Pelajar perlu membuat permohonan secara dalam talian dengan memastikan salinan dokumen yang dinyatakan dalam permohonan dimuat naik lengkap.

Tuntutan perlulah dibuat setiap semester selagi tidak mencapai RM5,000.00/tahun kalendar akademik.

Pelajar tidak perlu menghantar dokumen dan Salinan dokumen ke Bahagian ini.

Hanya Invois Asal yang perlu dikemukakan kepada Bahagian ini secara pos atau serahan tangan ke alamat :

Kementerian Pendidikan Tinggi, Bahagian Biasiswa ,Unit Pra Perkhidmatan ,                                                                                            Aras 2 , No.2 , Jalan P5/6 , Presint 5 ,                                                                                                                                                        62200 , Wilayah Persekuatuan Putrajaya.

Atau Hubungi :

Encik Yusri Bin Yusuf : 03-8870 6373 ,Cik Nur Dayana Binti Rozaini : 03-8870 6347

Peringatan

Urusetia berhak untuk tidak memproses tuntutan / permohonan pelajar sekiranya Salinan dokumen yang dimuat naik didapati mengelirukan ataupun tidak lengkap

Bermula sesi 2023/2024, pelajar yang melanjutkan pengajian di Politeknik/Kolej Komuniti/Universiti Awam (UA) yang ingin memohon BKOKU/PPK boleh berhubung dengan penyelaras di Universiti (Unit OKU, Bahagian Hal Ehwal Pelajar).

Bagi pelajar yang melanjutkan pengajian di Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS), pelajar boleh membuat permohonan dengan mengemukakan Borang Tuntutan ke e-mel bkoku@mohe.gov.my. Borang Permohonan boleh dimuat turun di ruangan MUAT TURUN BORANG.

Leave a Comment